ΕφΑθ 3613/2007 [Διαδικασία άρθρου 681 Α’ ΚΠολΔ - Έννομο συμφέρον για την άσκηση έφεσης] (παρατ. Ν. Κατηφόρης)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Νικολοπούλου Εισηγήτρια: Δ. Μπιτζούνη Δικηγόροι: Α. Βλαχογιάννης, Ε. Κοπακάκης Και στη διαδικασία του άρθρου 681 Α’ ΚΠολΔ, έφεση έχει δικαίωμα να ασκήσει και ο διάδικος που νίκησε, εφόσον έχει έννομο συμφέρον. Οι εσφαλμένες αιτιολογίες της εκκαλούμενης απόφασης, που δεν καταλήγουν σε βλάβη του εκκαλούντος, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έφεσης. Η οριστική κρίση δεν αποκλείεται να διαλαμβάνεται και στο αιτιολογικό της απόφασης, αλλά ρητώς και σαφώς. Το έννομο συμφέρον για την άσκηση των ενδίκων μέσων αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και η έλλειψή του συνεπάγεται την απόρριψη του ενδίκου μέσου, ως απαραδέκτου. Η απόρριψη ως απαράδεκτης της αγωγής δεν δημιουργεί δεδικασμένο, διότι περιορίζεται στο δικονομικό ζήτημα του απαραδέκτου και δεν κωλύει τον ενάγοντα να επανέλθει με νέα αγωγή. Διατάξεις: άρθρα 68, 73, 516 [παρ. 2], 532, 591 [παρ. 1], 681 Α’ ΚΠολΔ [...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 516 παρ. 2 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται κατά το άρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολΔ, και στις ειδικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη των άρθρων 681Α’ ΚΠολΔ, έφεση έχει δικαίωμα να ασκήσει και ο ίδιος που νίκησε, εφόσον έχει έννομο συμφέρον. Η συνδρομή του εννόμου συμφέροντος κρίνεται από την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το χρόνο ασκήσεως του ενδίκου μέσου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.