ΕφΑθ 2896/2007 [Διαδικασία άρθρου 681 Α’ ΚΠολΔ - Ερημοδικία εκκαλούντος - Αυτεπάγγελτη έρευνα νομότυπης κλήτευσης]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αυτοκινητικές διαφορές. Άσκηση αντέφεσης με τις προτάσεις. Για το παραδεκτό αυτής πρέπει να παρίσταται ο εκκαλών προσηκόντως, διότι σε περίπτωση ερημοδικίας του, αυτή είναι απαράδεκτη ελλείψει προδικασίας. Δικονομική αρχή της ακρόασης όλων των διαδίκων. Αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου αν ο απών διάδικος έχει κλητευθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα. Κλήτευση δεν απαιτείται αν ο διάδικος που δεν παρέστη είναι ο επισπεύδων τη συζήτηση, ενώ απαιτείται, όταν την επισπεύδει ο παριστάμενος διάδικος. Επί αδυναμίας διακρίβωσης του επισπεύδοντος τη συζήτηση διαδίκου, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη. Η επίσπευση της συζήτησης της έφεσης γίνεται με κλήση.Διατάξεις: άρθρα 110 [παρ. 2], 498 [παρ. 1], 674 [παρ. 1, 2], 681 Α’ ΚΠολΔ [...] Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 674 παρ. 2 ΚΠολΔ, το οποίο έχει εφαρμογή και επί των διαφορών του άρθρου 681 Α’ του ιδίου Κώδικα (διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο), αν ο εκκαλών δεν εμφανιστεί ή δεν λάβει μέρος κανονικά στη συζήτηση, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει υποχρέωση να ερευνήσει αν τη συζήτηση επισπεύδει ο απολειπόμενος διάδικος, ή στην αντίθετη περίπτωση, αν αυτός κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Εάν δε τη συζήτηση επισπεύδει ο εκκαλών ή κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα να παραστεί σε αυτή, η έφεση απορρίπτεται χωρίς άλλη έρευνα (βλ. Ι. Σαμουήλ, Η έφεση, έκδ. 2003 παρ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.