ΜΠρΑθ 1732/2007 [Προσωρινή διαταγή] (παρατ. Έ. Αθανασοπούλου)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Β. Κουτράκου Δικηγόροι: Γ. Μίτζας, Α. Πετρούλια Ασφαλιστικά μέτρα. Νομική φύση προσωρινής διαταγής. Δεν συνιστά δικαστική απόφαση, είναι όμως δεσμευτική εκτελεστή πράξη της δικαστικής αρχής. Αν το μέτρο που ορίστηκε με την προσωρινή διαταγή και παραβιάστηκε, συνίσταται στην απαγόρευση διαθέσεως του πράγματος (μεταβολής της νομικής κατάστασης), η μεταγενέστερη της διαταγής διάθεση πλήττεται με ακυρότητα, η οποία ισχύει και παρά τη μη μεταγραφή της προσωρινής διαταγής και την επικαλούμενη καλή πίστη εκείνου προς τον οποίο έγινε η διάθεση. Διατάξεις: άρθρα 175 [εδ. α’], 176, 1192-1198 ΑΚ, 623, 626 [παρ. 1, 2], 628 [παρ. 1], 629 [εδ. α’], 633, 682 επ., 691 [παρ. 2], 700 [παρ. 3] ΚΠολΔ [...] Από τον συνδυασμό των άρθρων 623, 626 παρ. 1 και 2, 628 παρ. 1α’, 629 εδ. α’ και 633 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το αντικείμενο της δίκης, που ιδρύεται με την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής είναι το έγκυρο ή μη της έκδοσης της τελευταίας (ΕφΘεσ 1340/2001 Αρμ 2003,42, βλ. και ΕφΑθ 8126/2000 ΕλλΔνη 43,215). Με την κατά το άρθρο 632 και επ. ΚΠολΔ ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής προβάλλονται λόγοι κατά του κύρους της διαταγής, αναγόμενοι είτε σε έλλειψη διαδικαστικής (τυπικής) προϋπόθεσης προς έκδοσή της είτε κατά την ύπαρξη της απαιτήσεως (ΑΠ 376/2002 ΕλλΔνη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.