ΕφΑθ 3888/2007 [Ανακοπή κατά της εκτέλεσης (άρθρο 933 ΚΠολΔ) - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου] (παρατ. Ν. Κατηφόρης)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ι. Σιμόπουλος Εισηγήτρια: Ε. Τσιρακίδου Δικηγόροι: Ν. Κριθαράς, Σ. Σούλης, Α. Έξαρχος Προϋποθέσεις παραδεκτού της ανακοπής κατά της εκτέλεσης του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Άσκηση προσθέτων λόγων της ανακοπής και εκτός των χρονικών περιορισμών του άρθρου 934 παρ.1 ΚΠολΔ. Οι προθεσμίες του άρθρου 934 παρ. 1 ΚΠολΔ για το παραδεκτό της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ είναι δικονομικές, εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και η πάροδός τους συνεπάγεται έκπτωση από το δικαίωμα προσβολής της σχετικής πράξης της εκτελεστικής διαδικασίας. Λόγο ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ και η εντεύθεν ακυρότητα της εκτέλεσης. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Αναστολή της διαδικασίας εκτέλεσης και γνωστοποίηση αυτής στα εκτελεστικά όργανα με επιμέλεια των διαδίκων. Διατάξεις: άρθρα 20 [παρ. 1] Συντ., 281 ΑΚ, 116, 585 [παρ. 2], 933, 934, 938, 939 ΚΠολΔ [...] Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων, ήτοι της ανακοπής κατά της εκτέλεσης, του άρθρου 933 ΚΠολΔ, η ανακοπή αυτή πρέπει ν’ ασκηθεί σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 934, μέσα στα τασσόμενα, από την τελευταία διάταξη, χρονικά όρια, οπότε και οι πρόσθετοι λόγοι της ανωτέρω ανακοπής δεν αρκεί ν’ ασκούνται μόνον κατά τους γενικούς ορισμούς του άρθρου 585 παρ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.