ΔΕΚ υποθ. C- 308/2006, αποφ. της 3.6.2008 [Η βαρεία αμέλεια ως βάση για την στοιχειοθέτηση ευθύνης και την επιβολή κυρώσεων για απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοία]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το άρθρο 4 της Οδηγίας 2005/35 ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν, ώστε οι απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοία, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να θεωρούνται παραβάσεις, εφόσον διαπράττονται με δόλο, από αμέλεια ή από βαρεία αμέλεια. Το δικαστήριο έκρινε ότι αυτή η «βαρεία αμέλεια» έχει την έννοια ότι αντιστοιχεί σε ακούσια πράξη ή παράλειψη διά της οποίας το ευθυνόμενο πρόσωπο αθετεί κατάφορα την υποχρέωση επιμέλειας που θα όφειλε και θα μπορούσε να επιδεικνύει, λαμβανομένων υπόψιν των προσόντων του, των γνώσεών του, των ικανοτήτων και της ατομικής κατάστασής του. Το άρθρο 4 της Οδηγίας 2005/35 ΕΚ δεν παραβιάζει τη γενική αρχή της ασφάλειας του δικαίου, καθό μέτρο υποχρεώνει τα κράτη μέλη να επιβάλλουν κυρώσεις για τις εκ μέρους πλοίων απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από «βαρεία αμέλεια», χωρίς να δίνει τον ορισμό της έννοιας αυτής.International Association of Independet Tanker Owners (Intertanko), International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd’s Register, International Salvage Union κατά Secretary of State for Transport Διατάξεις: άρθρα 4, 5, 8 Οδηγία 2005/35/ΕΚ, 2, 17, 34, 42, 56 [παρ. 1] Σύμβαση του Montego Bay 1994 (απόφαση Συμβουλίου 98/392/ΕΚ) Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά το κύρος των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 2005/35/ΕΚ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.