Διαταγή πληρωμής για απαίτηση απο επιταγή που είχε ενεχυρασθεί(επιμ. Κ. Βούλγαρη)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ....................... ΑΙΤΗΣΗ (Για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής) Του ........., κατοίκου ......... ΚΑΤΑ 1) Της ........., κατοίκου ................................. 2) Του…………………., κατοίκου ................................. * * * Η πρώτη των καθών ................................. εξέδωσε την ................................. στην Αθήνα την με αριθμό ................................. τραπεζική επιταγή της Τράπεζας ................................. (κατάστημα ...............), ποσού ................................. ευρώ (................. €), με χρέωση του με αριθμό ................................. λογαριασμού που η ίδια τηρεί στην Τράπεζα ................................., εκδοθείσα σε διαταγή του δευτέρου των καθ’ ων ................................., η οποία επιταγή με λευκή οπισθογράφηση μεταβιβάσθηκε αυθημερόν σ’ εμένα και έτσι κατέστην νόμιμος κομιστής αυτής εκ νομίμου οπισθογραφήσεως διά παραδόσεως. Την ................................. μεταβίβασα την παραπάνω επιταγή ως αξία αντί ενεχύρου στην Τράπεζα ................................. (Κατάστημα .................................), ως υπέγγυα σε χορηγητικό λογαριασμό που διατηρώ στο παραπάνω κατάστημα. Την ................................. η Τράπεζα ................................. εμφάνισε αυτή νόμιμα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή στο κατάστημα της Τράπεζας .................. (κατάστημα .................................), πλην όμως αυτή δεν πληρώθηκε και της επιστράφηκε απλήρωτη, διότι, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του εκδότη της μέσω του μηχαν/κού κέντρου της Τράπεζας ................................., δεν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια του εκδότη στην ως άνω τράπεζα, όπως προκύπτει και εκ της από ................................. σχετικής σημείωσης -βεβαίωσης της ................................. επί του σώματος της επιταγής. Ακολούθως την ................................. μου επεστράφη σφραγισμένη η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.