ΠΠρΠειρ 2012/2007 [Πρόωρη καταγγελία σύμβασης έργου - Αμοιβή εργολάβου - Ελλείψεις έργου]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2009, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αν ο εργοδότης καταγγείλει τη συναφθείσα σύμβαση έργου πριν από την περάτωση του έργου, αυτή λύεται για το μέλλον. Ο εργοδότης υποχρεούται να παραλάβει το έργο στην κατάσταση που βρίσκεται κατά την καταγγελία και να καταβάλει στον εργολάβο ολόκληρη τη συμφωνημένη αμοιβή, από την οποία, μετά από προβολή σχετικής ένστασης εκ μέρους του εργοδότη, μπορούν να αφαιρεθούν η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη ματαίωση της σύμβασης, καθώς και οτιδήποτε άλλο ωφελήθηκε ο εργολάβος από άλλη εργασία του ή παρέλειψε με δόλο να ωφεληθεί. Στοιχεία αγωγής εργολάβου για την καταβολή σε αυτόν της αμοιβής του. Ελλείψεις έργου. Δικαίωμα εργοδότη είτε να τάξει στον εργολάβο εύλογη προθεσμία διορθώσεως των ελλείψεων (άρθρο 687 ΑΚ) είτε να απαιτήσει αποζημίωση (άρθρο 690 ΑΚ) για τη ζημία που υπέστη από το ότι το κατασκευασθέν μέχρι την καταγγελία τμήμα του έργου έχει, εξ υπαιτιότητας του εργολάβου, τέτοιες ελλείψεις, ώστε να καθίσταται αδύνατη η χρησιμοποίησή του για τη συνέχιση της κατασκευής του με άλλον εργολάβο.Διατάξεις: άρθρα 687, 690, 700 ΑΚ [...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 700 του ΑΚ, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα έως την αποπεράτωση του έργου να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση. Αν γίνει καταγγελία, οφείλεται στον εργολάβο η συμφωνημένη αμοιβή, αφαιρείται, όμως, από αυτήν η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.