ΜΠρΠατρ 284/2008 [Συγγενικά με την πνευματική ιδιοκτησία δικαιώματα](παρατ. Α. Τασίκας)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2009, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προστασία συγγενικών προς την πνευματική ιδιοκτησία δικαιωμάτων. Κατηγορίες δικαιούχων. Καταβολή της αμοιβής από το χρήστη, στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Κριτήρια προσδιορισμού από το Δικαστή, του ύψους της εύλογης αμοιβής. Αμοιβή για δημόσια χρήση. Κρίσιμο στοιχείο χαρακτηρισμού της χρήσης ως δημόσιας. Κατάρτιση καταλόγου αμοιβών από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Τεκμήριο ότι αυτοί οι οργανισμοί νομιμοποιούνται να συμβληθούν ή να ενεργήσουν δικαστικώς για όλους τους δημιουργούς και για όλα τα έργα, για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν αυτή την εξουσία. Το τεκμήριο είναι μαχητό.Πρόεδρος: Λ. Μπόμπολης Δικηγόροι: Μ. Μυλωνάς, Χ. Καποτάς Διατάξεις: άρθρα 3 [παρ. 2], 32 [παρ. 1], 46 [παρ. 1], 47 [παρ. 1], 48 [παρ. 1] 49 [παρ. 1], 54 [παρ. 1], 55 [παρ. 1], 56 [παρ. 3] Ν 2121/1993 [...] Επειδή από τις διατάξεις του ογδόου κεφαλαίου, που περιλαμβάνει τα άρθρα 46-53 του Ν 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων», όπως ισχύει αυτός μετά το Ν 3057/2002, που εκδόθηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2001» για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας και άλλες διατάξεις», προκύπτει ότι, τα συγγενικά δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών που αναγνωρίζονται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.