ΕφΑθ 909/2008 [Αναβολή της συζήτησης - Προσωπική κράτηση για αδικοπραξία](παρατ. Ν. Κατηφόρης)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2009, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αναβολή της δίκης, όταν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται εν όλω ή εν μέρει από την επίλυση ζητήματος, που αποτελεί αντικείμενο άλλης δίκης και εμφανίζεται ως προδικαστικό ζήτημα. Αίτηση προσωπικής κράτησης για αξίωση από αδικοπραξία. Πριν την τελεσιδικία της απόφασης για την επιδίκαση της απαίτησης από την αδικοπραξία, δεν μπορεί να αποφανθεί το δικαστήριο για την προσωπική κράτηση ως μέσον εκτέλεσης. Εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας να διατάξει την προσωπική κράτηση, αρκεί να είναι αποδεδειγμένη η απαίτηση που απορρέει από την αδικοπραξία. Η διάρκειά της καθορίζεται ελεύθερα.Πρόεδρος: Π. Σπηλιόπουλος Εισηγητής: Π. Πετρόπουλος Δικηγόροι: Χ. Οικονομάκης, Χ. Καρελλά Διατάξεις: άρθρα 249, 904 [παρ. 2], 1047 [παρ. 2] ΚΠολΔ [...] Επειδή, περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 249 ΚΠολΔ, αν η διάγνωσις της διαφοράς εξαρτάται εν όλω ή εν μέρει από την ύπαρξιν ή ανυπαρξίαν μιας εννόμου σχέσεως ή την ακυρότητα ή τη διάρρηξιν μιας δικαιοπραξίας η οποία συνιστά αντικείμενον άλλης δίκης εκκρεμούς εις πολιτικόν ή διοικητικόν δικαστήριον ή από ζήτημα που πρόκειται να κριθή ή κρίνεται από διοικητικήν αρχήν, το δικαστήριον μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτησιν κάποιου διαδίκου να διατάξη την αναβολήν της συζητήσεως έως ότου περατωθή τελεσιδίκως ή αμετακλήτως η άλλη δίκη. Από τη διατύπωσιν και τον...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.