ΜΠρΑθ 5959/2008 [Μη προσωρινή επιδίκαση απαίτησης από κοινόχρηστα]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2009, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων. Στις μη προβλεπόμενες από τη διάταξη του άρθρου 728 παρ.1 ΚΠολΔ απαιτήσεις δεν χωρεί προσωρινή επιδίκαση. Επομένως δεν επιτρέπεται η προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως που αναφέρεται σε ποσό το οποίο υποχρεούται να καταβάλει κάποιος ως αναλογία στις κοινές δαπάνες θέρμανσης ή κοινοχρήστων πολυκατοικίας.Διατάξεις: άρθρο728 [παρ.1] ΚΠολΔ [...] Με τη διάταξη του άρθρου 728 παρ. 1 του ΚΠολΔ προβλέπεται ως ασφαλιστικό μέτρο η προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, η οποία όπως συνάγεται σαφώς από τη διάταξη αυτή είναι περιοριστική, δηλαδή επιτρέπεται μόνο για τις απαριθμούμενες και κατονομαζόμενες στην παράγραφο αυτή απαιτήσεις, καθ’ όσον γίνεται εξαντλητική μνεία αυτών και επιμελημένη απαρίθμησή τους από το νομοθέτη και κατ’ ακολουθίαν δεν είναι επιτρεπτή η διεύρυνση με την ερμηνεία για την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων αυτών και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι ενώ αρχικά στον ΚΠολΔ του 1968 και μάλιστα στο άρθρο 773 εδ. ζ’ οριζόταν ότι «το δικαστήριο δύναται ως ασφαλιστικό μέτρο να επιδικάσει εν όλω ή εν μέρει προσωρινώς απαιτήσεις... ζ) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν κατά την οποία επιβάλλεται εκ των περιστάσεων διά την συντήρησιν του δικαιούχου», με τις τροποποιήσεις που έγιναν με το ΝΔ 958/1971 διαγράφηκε η παραπάνω φράση από εδ. ζ’ της εν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.