ΑΠ 1631/2008 [Περιεχόμενο αναγγελίας - Υπογραφή από κατά τόπον αρμόδιο δικηγόρο]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2009, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αναγγελία απαίτησης. Επιδόσεις. Περιεχόμενο. Το αναγγελτήριο έχει τον χαρακτήρα εισαγωγικού δικογράφου της διαδικασίας της διανομής, με το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά ενώπιον του αρμόδιου κρατικού οργάνου η απαίτηση προς έλεγχο και κατάταξη στον πίνακα. Πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από δικηγόρο κατά τόπον αρμόδιο. Αναγγελία υπογραφόμενη από κατά τόπον αναρμόδιο δικηγόρο είναι άκυρη.Διατάξεις: άρθρα 94 [παρ. 1, 2], 118, 972 ΚΠολΔ, 39, 44, 54 [παρ. 1] ΝΔ 3026/1954 [...] Ι. Το άρθρο 972 ΚΠολΔ ορίζει στην παράγραφο 1 ότι «οι δανειστές εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν την απαίτησή τους. Η αναγγελία επιδίδεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, σε εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, και πρέπει να περιέχει α) διορισμό αντικλήτου στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, αν ο δανειστής που αναγγέλλει την απαίτησή του δεν κατοικεί μέσα στην περιφέρεια αυτή και β) περιγραφή της απαίτησης του δανειστή που αναγγέλλεται. Η αναγγελία πρέπει να επιδοθεί το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τον πλειστηριασμό. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση». Περαιτέρω, το άρθρο 118 ΚΠολΔ ορίζει ότι «τα δικόγραφα που επιδίδονται από ένα διάδικο σε άλλον ή υποβάλλονται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.