Περιλήψεις αποφάσεων Αρείου Πάγου(επιμ. Β. Βασιλοπούλου)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2009, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κυριότητα. Διεκδικητική αγωγή. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Το δικαίωμα της κυριότητας επί πράγματος, υπό τη μορφή της διεκδικήσεως αυτού από το νομέα ή κάτοχό του, ασκείται καταχρηστικά όταν επί μακρό χρονικό διάστημα πριν από τη διεκδίκηση, μη εξικνούμενο ωστόσο στο χρόνο πριν από την απόκτηση της κυριότητας εκ μέρους του διεκδικητή ή του δικαιοπαρόχου του, άμεσου ή μη, ο νομέας ή κάτοχος διενεργούσε επί του πράγματος διακατοχικές πράξεις και ιδιαίτερα τέτοιες, που απορροφούσαν προσωπική εργασία εκείνου ή δαπάνες του, αναγκαίες ή επωφελείς για το πράγμα, υπό τα όμματα του διεκδικητή ή του δικαιοπαρόχου του, ο οποίος, αντιστοίχως, γνωρίζοντας ή οφείλοντας να γνωρίζει τη διενέργεια των πράξεων αυτών, αδράνησε, δηλαδή δεν άσκησε το εκ της κυριότητας δικαίωμά του προς απόκρουση της προσβολής και δημιούργησε έτσι σε εκείνον (νομέα ή κάτοχο) την εύλογη πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να ασκήσει ποτέ πια αυτό το δικαίωμα. Λόγος αναιρέσεως άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ. Για το ορισμένο του αναιρετικού αυτού λόγου, πρέπει να αναφέρονται σε αυτόν τα «πράγματα», που έλαβε ή δεν έλαβε υπόψιν το δικαστήριο, καθώς και η επίδραση, που άσκησαν ή θα ασκούσαν αυτά στην έκβαση της δίκης. Όμως, η εσφαλμένη παραδοχή κάποιου ισχυρισμού ως παραδεκτού ή νομίμου ή η εσφαλμένη απόρριψή του ως απαραδέκτου ή μη νομίμου, δεν ιδρύει τον ανωτέρω λόγο, αλλά τον λόγο του άρθρου 559 αριθ. 1 ή 14 ΚΠολΔ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.