Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)(επιμ. Β. Τσούμας)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2009, Μάρτιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ι. Η έννοια της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 1. Σύμβαση leasing είναι αυτή κατά την οποίαν ο ένας συμβαλλόμενος (εκμισθωτής) παραχωρεί στον άλλο (μισθωτή) για την άσκηση του επαγγέλματος ή της επιχείρησής του την χρήση κινητού ή ακινήτου πράγματος για συγκεκριμένο χρόνο, παρέχοντάς του παράλληλα και το δικαίωμα (option) είτε να το αγοράσει, είτε και να προβεί στην ανανέωση της σχέσης για ορισμένο διάστημα (ΕφΑθ 4148/2007 ΔΕΕ 2008,228 - βλ. άρθρο 1 παρ. 1 Ν 1665/1986). ΙΙ. Το πρόσωπο του εκμισθωτή 2. Ο εκμισθωτής στη σύμβαση leasing δεν μπορεί να είναι οποιοσδήποτε γιατί ο νόμος (άρθρο 2 παρ. 1 υπό Α’ Ν 1665/1986) παρέχει αυτό το δικαίωμα μόνο σε ειδικώς συνιστώμενες ανώνυμες εταιρίες (εταιρίες ειδικού σκοπού - βλ. ΕφΑθ 5829/2003 ΔΕΕ 2003,1357) και σε ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 2 υπό 1α’ Ν 2076/1992, ήτοι επιχειρήσεις αποδεχόμενες καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια του κοινού και χορηγούσες πιστώσεις σ’ αυτό. 3. Για τη σύσταση και λειτουργία εταιριών leasing απαιτείται οι εν λόγω επιχειρήσεις να έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εργασιών στον τομέα των χρηματοδοτικών μισθώσεων και να έχουν τύχει προηγουμένως ειδικής αδειοδοτήσεως από την Τράπεζα της Ελλάδας (ΕφΑθ 5829/2003 ό.π.), που την χορηγεί μετά από εξέταση και αξιολόγηση των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.