ΕφΘεσ 813/2009 [Υπεύθυνες δηλώσεις - Μη λήψη υπόψη αυτών ως αποδεικτικό μέσο]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 6/2010, Ιούνιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι μαρτυρίες των τρίτων δίδονται, είτε με εξέταση αυτών ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο, είτε με ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου και ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Η μαρτυρία που δόθηκε με άλλο τρόπο δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, δηλαδή ούτε για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Αυτό ισχύει και για τις δηλώσεις ή βεβαιώσεις τρίτων, που αποτελούν μαρτυρίες τους, εφόσον έγιναν για να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα στην ορισμένη μεταξύ άλλων πολιτική δίκη, χωρίς να τηρηθούν οι παραπάνω δικονομικές διατάξεις, ακόμη και αν τηρήθηκε γι’ αυτές ο τύπος του Ν 1599/1986.Διατάξεις: άρθρα 339, 395, 399, 671 [παρ. 1 εδ. τελ.], 681 Β ΚΠολΔ [...] Η κρινόμενη έφεση του εναγομένου Γ.Σ. και η ασκηθείσα παραδεκτά διά των προτάσεων αντέφεση της εφεσίβλητης ενάγουσας, Σ.Μ. κατά της υπ’ αριθμ. 27/ΔΙ/2008 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων (άρθρα 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1 έως 3, 672 έως 676 και 681 Β ΚΠολΔ), αντιμωλία των διαδίκων, ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα εφόσον από τα προσαγόμενα έγγραφα δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως (άρθρα 495 παρ. 1, 516 παρ....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.