ΕφΑθ 29/2010 [Κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων](παρατ. Κ. Κόμνιος)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 6/2010, Ιούνιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι διατάξεις της Σύμβασης της Ν. Υόρκης για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων υπερέχουν των διατάξεων του ΚΠολΔ. Από τους τυπικούς δικονομικούς κανόνες αντιδιαστέλλονται οι κανόνες που ρυθμίζουν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν για να αναγνωρισθεί και να κηρυχθεί εκτελεστή η αλλοδαπή διαιτητική απόφαση και οι οποίες αποτελούν κανόνες άμεσης εφαρμογής, ανεξάρτητους από τους δικονομικούς κανόνες των κρατών που δεσμεύονται από τη Σύμβαση, τους οποίους παραμερίζουν. Βάρος του αιτούντος, προς επίκληση και απόδειξη ύπαρξης διαιτητικής αποφάσεως και συμφωνίας διαιτησίας, που να ανταποκρίνονται στους όρους των άρθρων 1 και 2 της Συμβάσεως. Δυνατότητα του καθ’ ου να αποδείξει ότι συντρέχει κάποια από τις προβλεπόμενες στη Σύμβαση αυτή αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 5, προκειμένου να επιτύχει την απόρριψη της αιτήσεως. Για να κηρυχθεί στην Ελλάδα εκτελεστή απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, απαιτείται να μην είναι αντίθετη προς τη δημόσια τάξη. Έννοια δημόσιας τάξης. Ιδιότητα διαδίκου στη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Πώς αποκτάται.Πρόεδρος: Ευ. Λαμπροπούλου Εισηγήτρια: Ευ. Καλογεράτου Δικηγόροι: Ι. Αναστασιάδης, Κ. Κατσίγερας Διατάξεις: άρθρα 28 Συντ., 33 ΑΚ, 323 [αριθ. 5], 741-781, 903, 905 [παρ. 1], 906 ΚΠολΔ, 2 ΕισΝΚΠολΔ, 1 ΝΔ 4220/1961 (Σύμβαση Ν. Υόρκης) [...] Η έννοια του διαδίκου, όπως αυτή καθορίζεται στα πλαίσια της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, δεν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.