Β. Σταματόπουλος, Η πολλαπλότητα των αναγκαστικών κατασχέσεων στο άρθρο 58 του ΝΔ της 17.7/13.8.1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» και οι συναφείς ερμηνευτικές και μεθοδολογικές δυσχέρειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Βασιλείου Ηλ. Σταματόπουλου, Δικηγόρου, ΔΜΣ Περίληψη: Οι διατάξεις του ΝΔ της 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» που αφορούν στην αναγκαστική εκτέλεση για ικανοποίηση απαιτήσεων που ασφαλίζονται με ενέχυρο ή υποθήκη (βλ. άρθρο 52 αρ. 3 ΕισΝΚΠολΔ) συγκροτούν αναμφιλέκτως ένα δίκαιο ειδικό εν σχέσει προς το γενικό δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως του ΚΠολΔ. Στο πλαίσιο αυτό αναφύονται ποικίλα ερμηνευτικά προβλήματα λόγω ακριβώς του sui generis χαρακτήρος των εν θέματι διατάξεων του ΝΔ και της ειδικής τελολογικής σκοπεύσεώς του (λόγου χάριν ως προς τον εκτελεστό τίτλο, την περιαφή εκτελεστηρίου τύπου, την εγγραφή της επιταγής για ολόκληρο το ποσό της απαιτήσεως, την αρχή του αδιαιρέτου της υποθηκικής ευθύνης, την ελαχιστοποίηση των διατυπώσεων επιβολής αναγκαστικής κατάσχεσης, την κατάσχεση εις χείρας τραπέζης ως τρίτης βάσει των άρθρων 87 επ. του ΝΔ του 1923, του ΝΔ 1059/1971, των άρθρων 982 επ. ΚΠολΔ και του άρθρου 24 του Ν 2915/2001 υπό το φως και της ΑΠ 1182/2009). Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται προεχόντως ζητήματα εκ της πολλαπλότητος των αναγκαστικών κατασχέσεων (άρθρο 58 ΝΔ) και δευτερευόντως την εφαρμογή του άρθρου 1019 ΚΠολΔ περί ανατροπής κατασχέσεως στο πλαίσιο της ειδικής εκτελεστικής διαδικασίας του ΝΔ του 1923. Ι. Γενικές αρχές και πεδίο εφαρμογής των κανόνων αναγκαστικής εκτέλεσης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.