Απ. Γέροντας, Υποκατάσταση σε τμήμα δημόσιου έργου (μερική υποκατάσταση) κατ’ άρθρo 65 Ν 3669/2008 και οι συνέπειές της* (γνωμ.)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απόστολου Γέροντα, Αναπλ. Καθηγητή Νομικής Σχολής ΔΠΘ Περίληψη: Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν 3669/2008 απαγορεύεται η υποκατάσταση χωρίς την τήρηση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, ο δε σκοπός της παρ. 2, που αναφέρεται στην εις ολόκληρον ευθύνη του αναδόχου μαζί με τον υποκατάστατο, συνίσταται στον αποκλεισμό των λεγόμενων «υποκρυπτόμενων υποκαταστάσεων», που οδηγούν στην εκτέλεση του έργου από τρίτους, που δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα να αναλάβουν την κατασκευή του έργου και για αυτόν τον λόγο η σχετική διάταξη επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη. Σε περιπτώσεις μερικής υποκατάστασης σε τμήμα του έργου, η υποκατάστατη εταιρεία δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και η ευθύνη της περιορίζεται αυστηρά στο τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση. 1. Διαδικασία υποκατάστασης και οι συνέπειές της ως προς την ευθύνη του υποκαταστάτου α. Κατά το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν 3669/2008, η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου (ΣτΕ 971/1998). Αν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.