ΑΠ 1310/2009 [Παραγραφή απαιτήσεων Δημοσίου]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Παραγραφή απαιτήσεων Δημοσίου. Τόσο για τις αξιώσεις του Δημοσίου και των ΟΤΑ όσο και για τις κατ’αυτών απαιτήσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και εκείνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό, καθιερώνεται πενταετής παραγραφή, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής (άρθρ. 90 παρ. 1 Ν 2362/1995 περί δημοσίου λογιστικού). Απαιτήσεις που εμπίπτουν στον κατάλογο του άρθρου 86 παρ. 3 Ν 2362/1995 υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή.Διατάξεις: άρθρα 3 ΝΔ 31/1968, 86 [παρ. 3], 90 [παρ. 1], 91 Ν 2362/1995 [...] Ειδικότερα με την 1258/18.2.2004 αγωγή εφέρετο προς διάγνωση αξίωση της ήδη αναιρεσείουσας ανώνυμης εταιρείας κατά του ήδη αναιρεσίβλητου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ», απορρέουσα από συνομολογηθείσες μεταξύ των διαδίκων διαδοχικές συμβάσεις έργου, με θεμελίωσή της, λόγω μη τηρήσεως του απαιτούμενου από το άρθρο 84 του ΝΔ 321/1969 συστατικού τύπου και εντεύθεν ακυρότητάς τους, στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις. Η εν λόγω απορρίφθηκε με την 2395/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς λόγω μη καταβολής του οφειλομένου δικαστικού ενσήμου και σε δεύτερο βαθμό, κατ' αποδοχή της 1076/18.10.2005 εφέσεως της ενάγουσας, εξαφάνιση της προσβαλλομένης δι' αυτής πρωτοβάθμιας αποφάσεως και εξέταση κατ' ουσίαν της υποθέσεως, με την 537/2006 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς, κατά παραδοχή της ερειδόμενης στις διατάξεις των άρθρων 3 του ΝΔ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.