ΕφΑθ 1221/2007 [Σύμβαση έργου για προκατασκευασμένη οικία]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμβαση έργου για προκατασκευασμένη οικία. Σε περίπτωση που εκτελεστεί ένα μέρος μόνο του έργου, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μόνο σε σχέση με το τίμημα του έργου που δεν έχει εκτελεσθεί κατά το χρόνο της υπαναχώρησης, οφείλοντας έτσι αντίστοιχα αμοιβή μόνο για τις εργασίες που είχαν εκτελεσθεί μέχρι τότε. Ο εναγόμενος θα τοποθετούσε μία προκατασκευασμένη οικία σε οικόπεδο του ενάγοντος, πλην όμως καθυστέρησε την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα ο ενάγων να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αναζητώντας το ποσό που κατέστη πλουσιότερος ο εναγόμενος, καθώς και εύλογη αποζημίωση.Διατάξεις: άρθρα 383, 385, 387, 389 [παρ. 2] ΑΚ [...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 686, 383, 387, 389 παρ. 2 ΑΚ προκύπτει ότι, όταν υπάρχει υπερημερία του εργολάβου σχετικά με την εκτέλεση του έργου, ο εργοδότης, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έταζε για την εκπλήρωση της παροχής ή στις περιπτώσεις του άρθρου 385 του ΑΚ και χωρίς να τάξει την προθεσμία αυτή (1. αν από την όλη στάση του οφειλέτη προκύπτει ότι το μέτρο αυτό θα ήταν άσκοπο. 2. αν ο δανειστής εξ αιτίας της υπερημερίας, δεν έχει συμφέρον στην εκτέλεση της σύμβασης) δικαιούται ή να απαιτήσει αποζημίωση για μη εκπλήρωση ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.