ΠΠρΑθ 1360/2007 [Σύσταση κοινοπραξίας για την ανάληψη έργου]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύσταση κοινοπραξίας για την ανάληψη έργου. Αφανής εταιρία. Οι διάδικοι εταιρίες συνήψαν ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας, για να εκτελέσουν από κοινού έργο εγκατάστασης φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Η εναγομένη ως ανάδοχος του έργου, πληρώθηκε από την εργοδότρια, πλην όμως δεν απέδωσε όσα όφειλε, βάσει της συμφωνίας, στην ενάγουσα, η οποία δικαιώθηκε δικαστικώς.Διατάξεις: άρθρα 340, 341, 345, 361, 741, 763, 777 ΑΚ, 47-50 ΕμπΝ [...] Η κοινοπραξία ως ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να συσταθεί και με τη μορφή εμπορικής εταιρίας, εφόσον επιδιώκει την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας. Αν δεν διαφαίνεται σαφώς ποίο από τους τύπους των εμπορικών εταιριών του εμπορικού δικαίου επέλεξαν οι συστήσαντες την κοινοπραξία, είτε διότι δεν συντάχθηκε καταστατικό, είτε διότι το καταστατικό που συντάχθηκε δεν ορίζει σχετικά, ο νομικός χαρακτηρισμός της κοινοπραξίας θα δοθεί, αφού ληφθεί υπόψη ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται αυτή προς τους τρίτους με τους οποίους συναλλάσσεται (λ.χ. αν συναλλάσσεται με εταιρική επωνυμία) καθώς και το όλο περιεχόμενο του καταστατικού που τυχόν έχει συνταχθεί. Η κοινοπραξία που δρα εμφανώς με εταιρική επωνυμία και ενεργεί τις αναγόμενες στο σκοπό της εμπορικές πράξεις, εξομοιούται προς «εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμη εταιρία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 39-42 του ΕΝ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.