ΜΠρΑθ 53/2008 [Σύμβαση έργου με μηχανικό]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμβαση έργου. Ανάθεση σε μηχανικό εκπόνησης μελέτης κατασκευής κοινόχρηστων WC μεγάλου εμπορικού ψυχαγωγικού κέντρου, επίβλεψη, εκτέλεση, παράδοση έργου. Δεν καταβλήθηκε η συμφωνηθείσα νόμιμη αμοιβή. Δεκτή εν μέρει η αγωγή του μηχανικού.Διατάξεις: άρθρα 681, 694 ΑΚ [...] Η σύμβαση με την οποία ανατίθεται σε μηχανικό η εκπόνηση μελέτης φέρει το χαρακτήρα της μίσθωσης έργου, βάσει της οποίας ο μηχανικός έχει υποχρέωση να εκτελέσει το έργο εκπονώντας την αναληφθείσα μελέτη (άρθρο 681 ΑΚ) και δικαιούται να λάβει τη συμφωνημένη αμοιβή (άρθρο 694) ή, αν δεν συμφωνήθηκε, ή η συμφωνηθείσα είναι μικρότερη της νόμιμης αμοιβής, την αμοιβή που καθορίζεται από το ΠΔ 696/1974 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στο δικόγραφο της αγωγής με την οποία αξιώνεται η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης, πρέπει να αναφέρεται, εκτός από τα άλλα στοιχεία, η σύμβαση μεταξύ του μηχανικού και του εργοδότη, κατά τα ουσιώδη στοιχεία της, το έργο που συμφωνήθηκε με αυτήν να εκτελεσθεί, η εκτέλεση και παράδοση αυτού και η αμοιβή που συμφωνήθηκε ή που προκύπτει από το νόμο (ΑΠ 1699/2007). Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι ο δεύτερος εναγόμενος, ως νόμιμος εκπρόσωπος και ιδιοκτήτης της πρώτης εναγομένης, περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2005 με σύμβαση έργου που...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.