ΜΠρΘεσ 7959/2009 [Σύμβαση έργου - Ασφαλιστική σύμβαση]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμβαση έργου εγκατάστασης κλιματιστικών με ελαττώματα. Ασφαλιστική σύμβαση. Υποκατάσταση. Προσεπίκληση. Η ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία ασφάλισε επιχείρηση πώλησης ετοίμων ενδυμάτων για ζημίες, μεταξύ άλλων, από πλημμύρες. Η ως άνω επιχείρηση ανέθεσε στην εναγόμενη εταιρία την εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού. Το έργο ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε και κατεβλήθη η συμφωνηθείσα αμοιβή, πλην όμως άρχισαν να τρέχουν νερά, που προκάλεσαν ζημία, που ενεργοποίησε την υποχρέωση της ενάγουσας να καταβάλει το ασφάλισμα και υποκαταστάθηκε στην αξίωση προς αποζημίωση που διατηρούσε η επιχείρηση έναντι της εναγομένης εταιρίας, απορρέουσα από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους της τελευταίας της συμβατικής υποχρέωσής της να εκτελέσει και παραδώσει στην αντισυμβαλλομένη της έργο χωρίς ελάττωμα.Διατάξεις: άρθρα 681, 688, 689, 690 ΑΚ, 14 [παρ. 1] Ν 2496/1997 [...] Από τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν 2496/1997, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 210 του ΕΝ και ορίζει ότι «Εάν ο λήπτης της ασφάλισης έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημίας κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στον ασφαλιστή στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε», συνάγεται ότι ο ασφαλιστής από τότε που θα καταβάλει το ασφάλισμα στον ασφαλισμένο, υποκαθίσταται στη θέση εκείνου που μπορεί να ασκήσει κατά του υπαιτίου της ζημίας τρίτου, τις αξιώσεις του τελευταίου. Έτσι, ο ενάγων - ασφαλιστής, ασκώντας την αγωγή που...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.