ΜΠρΘηβ 1015/2009 [Σύμβαση έργου - Διαφορά μεταξύ υπεργολάβων]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμβαση έργου/Διαφορά μεταξύ υπεργολάβων. Μετα-ξύ των διαδίκων συνήφθη σύμβαση κατασκευής από την αιτούσα και πώλησης χαλύβδινων κατασκευών, αγωγών ατμού και αγωγών διανομής ατμού, πλην όμως η αιτούσα δεν πληρώθηκε, γι αυτό αιτήθηκε και πέτυχε την παροχή εγγυοδοσίας εκ μέρος της καθής εταιρίας ποσού 1.750.000 ευρώ προς εξασφάλιση της απαίτησή της.Διατάξεις: άρθρα 211, 212 ΑΚ, 162, 166, 707 ΚΠολΔ [...] Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 212 ΑΚ, η οποία περιέχει ερμηνευτικό κανόνα για την έννοια της περιλαμβανομένης στην ΑΚ 211 άμεσης αντιπροσωπεύσεως, «αν δεν μπορεί να διαγνωστεί ότι κάποιος ενεργεί στο όνομα άλλου, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνομα». Για να υφίσταται, δηλαδή, σχέση άμεσης αντιπροσωπεύσεως απαιτείται από όλα τα περιστατικά της συγκεκριμένης περιπτώσεως, που υποπίπτουν στην αντίληψη του αντισυναλλασσομένου και ειδικώτερα από την συμπεριφορά του αντιπροσώπου, να δύναται να συναχθή ότι η ενέργεια του δικαιοπρακτούντος γίνεται υπό άλλο όνομα, ούτως ώστε να διέπεται η δικαιοπραξία από την αρχή του εμφανούς, η οποία εξυπηρετεί το συμφέρον εκείνου ο οποίος συναλλάσσεται με τον αντιπρόσωπο, με σκοπό να καθίσταται δυνατόν να γνωρίζη αυτός (συναλλασσόμενος) κατά τρόπο σαφή και έκδηλο ποιον αφορά η επιχειρουμένη δικαιοπραξία (βλ. Κ. Σημαντήρα, Γεν. Αρχαί, έκδ. 1980, ημιτ. Β΄, σελ. 630, 631). Στην προκειμένη περίπτωση φέρονται προς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.