ΜΠρΑθ 3179/2008 [Σύσταση κοινοπραξίας για την ανάληψη έργου]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Αποκλεισμός πρώτης μειοδότριας εταιρίας, της αιτούσας κοινοπραξίας. Κατακύρωση έργου στη δεύτερη μειοδότρια εταιρία και κατόπιν στην επόμενη μειοδότρια εταιρία, παρεμβαίνουσα. Η αιτούσα κοινοπραξία ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή αναστολή της προσβαλλόμενης πράξης, διότι, όπως ισχυρίζεται, είναι άκυρη η κατακύρωση του έργου στην παρεμβαίνουσα εταιρία, πλην όμως απορρίφθηκε η αίτησή της.Διατάξεις: άρθρο 1 Ν 2522/1997 [...] Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 2522/1997 «οι δια-φορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον η σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 93/37/ΕΟΚ (EE L 199 της 9.8.1993), 93/36/ΕΟΚ (EE L 199 της 9.8.1993) και 92/50 ΕΟΚ (EE L 209 της 24.7.1992) ή στις διατάξεις με τις οποίες οι εν λόγω οδηγίες έχουν μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη», του άρθρου 2 του ιδίου νόμου «1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση δημοσίων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση της κοινοτικής ή εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα επόμενα άρθρα, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση ή αναγνώριση ως άκυρης της παράνομης πράξης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.