ΜΠρΑθ 408/2008 [Διαγωνισμός για δημόσιο έργο]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διαγωνισμός για δημόσιο έργο. Ν 2522/1997. Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχων με αντικείμενο την ανάθεση συμβάσεων μελετών για τη δημιουργία ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτημα ακύρωσης της πράξης της επιτροπής και επαναξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Απόρριψη αίτησης.Διατάξεις: άρθρα 1, 2 [παρ. 1], 3 [παρ. 1] Ν 2522/1997 [...] Με την υπό κρίση αίτησή τους οι αιτούντες, ενεργούντες ατομικά και ως σύμπραξη, ζητούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2522/1997 και για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση την προσωρινή αναστολή: 1) της από 24.10.2007 απόφασης το Δ.Σ. της καθ’ ής η αίτηση, η οποία ελήφθη κατά την υπ’ αριθμ. 302 συνεδρίασή του, με την οποία απορρίφθηκε η από 15.10.2007 προσφυγή τους και της από 10.10.2007 εισήγησης της Επιτροπής διαγωνισμού και του από 18.9.2007 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ανάθεση συμβάσεων μελετών για τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων ενεργών τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων και υποστηρικτών υπηρεσιών ΕΤ-03», καθής και άλλης συναφούς πράξης προγενέστερης ή μεταγενέστερης και 2) να ανασταλεί κάθε νομική και υλική ενέργεια, που κατατείνει στην πρόοδο του διαγωνισμού του έργου. Η υπό κρίση αίτηση, εκτιμωμένη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.