ΑΠ 1263/2010 [Αγωγή λογοδοσίας]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μετά την έκδοση της απόφασης που διατάσσει τη λογοδοσία και την κατάθεση του λογαριασμού από τον δοσίλογο, ακολουθεί το στάδιο της περαιτέρω διαδικασίας, κατά το οποίο οι διάδικοι γενικά προβάλλουν όλα τα μέσα επιθέσεως και άμυνας που αφορούν τον λογαριασμό ή τον κατάλογο. Το στάδιο αυτό ακολουθείται μόνο όταν στην αγωγή περιέχεται και αίτημα καταβολής του υπολοίπου. Στο αίτημα της αγωγής περί καταβολής του υπολοίπου εμπεριέχεται και αίτημα αναγνώρισης του ύψους του καταλοίπου. Είναι δυνατός ο κατά το δεύτερο στάδιο συζήτησης της αγωγής περιορισμός από τον ενάγοντα, του αιτήματός του από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό για το ύψος του καταλοίπου, το οποίο δικαιολογεί έννομο συμφέρον του ενάγοντος για περαιτέρω συζήτηση της αγωγής του, αφού η αναγνώριση του ύψους του καταλοίπου οδηγεί σε διατακτικό διαφορετικό και επωφελέστερο από το διατακτικό της προηγηθείσας απόφασης που διέταξε λογοδοσία και δημιουργεί δεδικασμένο.Διατάξεις: άρθρα 303 ΑΚ, 223, 294, 473-477 ΚΠολΔ [...] Επειδή, κατά το άρθρον 303 ΑΚ, όποιος έχει τη διαχείριση μιας ολικά ή μερικά ξένης υπόθεσης, εφόσον η διαχείριση συνεπάγεται εισπράξεις και δαπάνες, έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει. Για τον σκοπό αυτόν ο δοσίλογος οφείλει να ανακοινώσει στον δεξίλογο λογαριασμό που να περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και των εξόδων, καθώς και ό,τι προκύπτει από την αντιπαράθεση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.