ΜΠρΖακυνθ 59/2009 [Μη επιτρεπτό διαζευκτικής ή επικουρικής αναγωγής](παρατ. Π. Ρεντούλης)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δεν επιτρέπεται η επικουρική ή διαζευκτική εναγωγή, γιατί το πρόσωπο του υποχρέου εναγομένου πρέπει να είναι ορισμένο και θετικό και να συνάπτεται με τα πραγματικά περιστατικά που δικαιολογούν την ιδιότητα αυτού ως εναγομένου. Έννοιες διαζευκτικής και επικουρικής εναγωγής και διαφορές. Αν η αγωγή ασκηθεί επικουρικά ή διαζευκτικά, ολόκληρο το δικόγραφό της είναι άκυρο και απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή δικονομικά αβάσιμη αυτεπαγγέλτως. Το ως άνω απαράδεκτο αφορά καταρχήν την αγωγή αναφορικά και μόνο με τα πρόσωπα των εναγομένων, τα οποία συνδέονται επικουρικά ή διαζευκτικά, ενώ δεν θίγεται το παραδεκτό αυτής έναντι των τυχόν υπαρχόντων άλλων εναγομένων στο ίδιο δικόγραφο.Πρόεδρος: Ν. Τριανταφύλλου, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Π. Συνετός, Ελ. Γιαννάτος Διατάξεις: άρθρα 68, 74, 75, 79, 118, 216 [παρ. 1], 218, 219 [παρ. 1] ΚΠολΔ [...] Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 68, 74, 75, 79, 118, 216 παρ. 1, 218 και 219 παρ. 1 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι δεν επιτρέπεται η επικουρική ή διαζευκτική εναγωγή, γιατί το πρόσωπο του υποχρέου εναγομένου πρέπει να είναι ορισμένο και θετικό, και να συνάπτεται με τα πραγματικά περιστατικά που δικαιολογούν την ιδιότητα αυτού ως εναγομένου. Διαζευκτική δε εναγωγή υπάρχει, όταν ενάγονται περισσότερα πρόσωπα, χωρίς να προσδίδεται σε ένα από αυτά, κατά τρόπο οριστικό ή θετικό, η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.