ΑΠ 385/2010 [Ματαίωση πλειστηριασμού - Αντικείμενο ανακοπής]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2010, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ματαίωση πλειστηριασμού με την εξόφληση, μέχρι την κατακύρωση, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού της απαίτησης, για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, των δεδουλευμένων τόκων, των νομίμως αναγγελθεισών απαιτήσεων, αν στηρίζονται σε εκτελεστό τίτλο και των εξόδων της εκτελέσεως μέχρι την ημέρα της πληρωμής. Για να επέλθει η ματαίωση, πρέπει η εξόφληση να είναι πραγματική και προσήκουσα. Οι λόγοι της ανακοπής πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς τις ελλείψεις εκείνες, διαδικαστικές ή ουσιαστικές, που να δικαιολογούν την ακύρωση των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης που προσβάλλονται. Η συνομολόγηση τόκου που υπερβαίνει το ανώτατο θεμιτό όριο είναι άκυρη κατά το υπερβάλλον. Λόγο ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης στην ΑΚ 281. Έννοια καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος.Διατάξεις: άρθρα 20 [παρ. 1], 25 [παρ. 3] Συντ., 174, 281, 294 ΑΚ, 585 [παρ. 2], 933, 969 [παρ. 3], 1002 [παρ. 2] ΚΠολΔ [...] Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 1002 παρ. 2 ΚΠολΔ έως την κατακύρωση, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει δικαίωμα να εξοφλήσει τις απαιτήσεις εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν καθώς και τα έξοδα. Στην περίπτωση αυτή ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και αίρεται η κατάσχεση. Όπως προκύπτει από τη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.