ΜΠρΑθ 2538/2011 [Αίτηση για αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης](παρατ. Δ. Σκαρίπας)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2011, Οκτώβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αίτηση για αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ακινήτου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που ασκήθηκε κατά της εκτέλεσης λόγω υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν 3869/2010. Ο αιτών και κύριος του ακινήτου είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος ΑΕ και συνήψε σύμβαση εγγύησης υπέρ της ως άνω εταιρίας. Η εγγύηση όμως κατέπεσε, εκδόθηκε διαταγή πληρωμής εις βάρος του και κατασχέθηκε το επίδικο. Ο αιτών με την σύναψη εγγύησης απέβλεπε ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση της ατομικής εμπορικής του δραστηριότητας. Επομένως ο αιτών έχει πτωχευτική ικανότητα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο Ν 3869/2010 που αξιώνει ο οφειλέτης να είναι φυσικό πρόσωπο, που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα. Απορρίφθηκε η αίτηση.Διατάξεις: άρθρα 1, 19 [παρ. 1] Ν 3869/2010 [...] Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 3869/2010 «για τη ρύθμιση των οφειλών υποχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Ο αιτών ζητεί με την υπό κρίση αίτησή του να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.