Τεύχος 4/2011, Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας
Επιμέλεια Ύλης: Ζ. Τσολακίδης
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Απαλαγάκη, Κλ. Ρούσσος, Ι. Χαμηλοθώρης, Α. Χιωτέλλης, Β. Χριστιανός
Επιστημονική Επιτροπή: Π. Γέσιου-Φαλτσή, Α. Καϊσης, Γ. Καλλιμόπουλος, Ι. Καράκωστας, Α. Κουτσουράδης, Δ. Λοβέρδος, Κ. Παναγόπουλος, Β. Ρήγας, Γρ. Τιμαγένης, Ν. Ψούνη
ISSN: 1791-3802
Έτη: 13
Τεύχη: 134
Άρθρα: 3767

A’ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Nομοθετικό Δελτίο

Β’ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

I. Αστικό Δίκαιο

IΙ. Πολιτική Δικονομία

Γ’ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

I. Αστικό Δίκαιο

1. Γενικές Αρχές
2. Eνοχικό Δίκαιο
3. Εμπράγματο Δίκαιο
4. Οικογενειακό Δίκαιο
5. Κληρονομικό Δίκαιο
6. Ειδικοί Αστικοί Νόμοι

IΙ. Πολιτική Δικονομία

1. Γενικές Αρχές
2. Ειδικές Διαδικασίες
3. Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας
4. Αναγκαστική Εκτέλεση

IΙΙ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Δ’ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ε’ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΤ’ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008