ΑΠ Ολ 4/2011 [Απαίτηση κατά εγγυητή από δανειακή σύμβαση - Ανακοπή κατά της εκτέλεσης] (παρατ. Η. Ηλιακόπουλος)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2012, Ιανουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αμφισβήτηση από την ανακόπτουσα της απαίτησης της καθ’ ής τράπεζας, για το λόγο ότι το ποσόν που επιτάχθηκε να καταβάλει η ανακόπτουσα ως εγγυήτρια είχε εξαχθεί με αυθαίρετο και παράνομο υπολογισμό, ισχυριζόμενη ότι κάθε απαίτηση της καθ’ ης από τα δάνεια που αναφέρονται στην επιταγή που επιδόθηκε, έχει ικανοποιηθεί, τόσο με το εκπλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε από τον προηγηθέντα της επιταγής πλειστηριασμό, με επίσπευση τράπεζας, καθολικής διαδόχου της καθ’ ης η ανακοπή, όσο και δια των γενομένων καταβολών. Από την διενεργηθείσα λογιστική πραγματογνωμοσύνη δεν προέκυψε ασφαλές συμπέρασμα για την ύπαρξη και το ύψος της ένδικης απαίτησης, η οποία δεν έχει βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση, ούτε έχει εκδοθεί γι’ αυτήν διαταγή πληρωμής, αλλά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμών της καθ’ ης τράπεζας, που έγιναν μονομερώς, μετά από εκτοκισμούς τόκων επί τόκων, καθώς και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων. Τους υπολογισμούς αυτούς η ανακόπτουσα ουδέποτε είχε τη δυνατότητα να ελέγξει και λόγω της μακράς λειτουργίας των δανειστικών συμβάσεων, που αποτελούν μοναδικούς εκτελεστούς τίτλους των αναγκαστικών εκτελέσεων. Δεν τέθηκαν υπόψη του ορκωτού λογιστή τα απαιτούμενα έγγραφα στοιχεία, που ήταν απαραίτητα για τη θεμελίωση του πορίσματός του, επομένως η καθ’ ης τράπεζα δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος της αποδείξεως, με αποτέλεσμα την μη βασιμότητα της αξιώσεως από την επίμαχη επιταγή και την βασιμότητα του ισχυρισμού της ανακόπτουσας περί ανυπαρξίας της επίδικης απαιτήσεως.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.