ΕιρΑθ 1471/2011 [Σύμβαση πιστωτικής κάρτας - Μη νόμιμος υπολογισμός τόκων]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2012, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ανακοπή ακύρωσης διαταγής πληρωμής για οφειλή από σύμβαση εκδόσεως πιστωτικής κάρτας. Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο νόμιμα και ανακοπής κατά της επιταγής προς πληρωμή. Καταναλωτικά δάνεια. Χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασμών πιστωτικών δελτίων. Τα επιτόκια καθορίζονται ελεύθερα από τα πιστωτικά ιδρύματα με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελαχίστων ορίων επιτοκίων χορηγήσεων, που τυχόν ισχύουν. Η επέμβαση του νομοθέτη περιορίζεται στη ρύθμιση των εξωτραπεζικών μόνο επιτοκίων. Συμπίεση των τραπεζικών επιτοκίων κάτω από τα όρια των εξωτραπεζικών. Γενικός όρος που επιτρέπει στην τράπεζα να καθορίζει τον εκάστοτε συμβατικό τόκο, με τον οποίο θα χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη στις περιπτώσεις τμηματικών εξοφλήσεων (καταβολών σε δόσεις) είναι καταχρηστικός και συνεπώς άκυρος λόγω της αντίθεσής του με το άρθρο 2 παρ. 7 περ. ια' του Ν 2251/1994, όταν δεν καθορίζονται κριτήρια εκ των προτέρων εύλογα για τον καταναλωτή-πελάτη. Συνεπώς ο όρος της σύμβασης που επιτρέπει στην Τράπεζα να καθορίζει μονομερώς τα επιτόκια, ακόμα και καθ’ υπέρβαση των ισχυόντων ανωτάτων ορίων των εξωτραπεζικών επιτοκίων, χωρίς καθορισμένα κριτήρια εκ των προτέρων για τον οφειλέτη, είναι άκυρος. Μη νόμιμος ο εκ μέρους της καθ’ ης υπολογισμός των τόκων με την επιβολή επιτοκίων μεγαλύτερων των οριζομένων δικαιοπρακτικών και υπερημερίας. Ακύρωση διαταγής πληρωμής, γενομένης δεκτής της ανακοπής.Ανακοπή ακύρωσης διαταγής πληρωμής για οφειλή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.