ΕφΑθ 3975/2010 [Είδη τριτανακοπής - Σύγκρουση δεδικασμένων]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 6/2012, Ιούνιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Υφίστανται δύο είδη τριτανακοπής. Το μεν πρώτο αφορά εκείνους που δεσμεύονται από το δεδικασμένο της προσβαλλομένης απόφασης και απαιτείται για τη νομότυπη άσκησή του η επίκληση δόλου ή συμπαιγνίας κατά την έκδοση της απόφασης εκ μέρους όλων των διαδίκων που μετείχαν στη δίκη εκείνη, το δε δεύτερο αφορά τους μη δεσμευόμενους από το δεδικασμένο τρίτους, οι οποίοι χρειάζεται να επικαλεσθούν και βλάβη αλλά και δόλο ή συμπαιγνία των διαδίκων της προηγούμενης δίκης. Περιεχόμενο και αίτημα της τριτανακοπής. Διάκριση από αναγνωριστική αγωγή. Σύγκρουση δεδικασμένων μεταξύ νεότερης και παλαιότερης αποφάσεως για το ίδιο θέμα. Κατ’ εξαίρεση δεν υπερισχύει το από τη νεότερη απόφαση δεδικασμένο, όταν από τη διαμόρφωση της διαδικασίας, προκύπτει ότι η παλαιότερη απόφαση παρουσιάζει περισσότερα εχέγγυα ορθότητας, όπως όταν το κρίσιμο ουσιαστικό ζήτημα εξετάστηκε στη νεότερη απόφαση ως παρεμπίπτον, ενώ στην παλαιότερη ως κύριο.Διατάξεις: άρθρα 331, 333 [παρ. 1], 583, 586 [παρ. 1] ΚΠολΔ [...] Με την ένδικη αγωγή τους οι ήδη εκκαλούσες - ενάγουσες ισχυρίσθηκαν, (1) ότι τα περιγραφόμενα ειδικότερα στο ίδιο αγωγικό δικόγραφο πέντε συνολικά ακίνητα, ήτοι α) ένα οικόπεδο εμβαδού 305,83 τμ. εντός σχεδίου της πόλεως των Βιλλίων Αττικής, β) ένα οικόπεδο εμβαδού 640,99 τμ. εντός σχεδίου της πόλεως των Βιλλίων Αττικής στην θέση Σ., γ) ένα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.