ΜΠρΘεσ 2722/2012 [Σύστημα της κατά στάδια προσβολής των επί μέρους πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας - Αναστολή πλειστηριασμού](παρατ. Α. Ρίζος)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2012, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ακυρότητα μιας προηγούμενης πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης συμπαρασύρει σε ακυρότητα και την επόμενη, μόνο εφόσον και η επόμενη προσβληθεί με την ανακοπή και κηρυχθεί από το δικαστήριο η ακυρότητά της. Διαφορετικά, αν παρά την κήρυξη της ακυρότητας μιας προηγούμενης πράξης, που αποτελεί την προϋπόθεσή της, προχώρησε η εκτελεστική διαδικασία και δεν προσβλήθηκε εμπροθέσμως αυτοτελώς με ανακοπή και η επόμενη πράξη, η τελευταία ισχυροποιείται και παραμένει απρόσβλητη. Η ανακοπή κατά της έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης εγκύρως ασκείται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ. 1γ’ ΚΠολΔ, ακόμα και αν λόγος της ανακοπής είναι η ακυρότητα της προηγούμενης πράξης εκτέλεσης. Υποκατάσταση δανειστή. Η αδράνεια της εκτελεστικής διαδικασίας εμποδίζει και την υποκατάσταση. Η απόφαση αναστολής αναπτύσσει μεν τις συνέπειές της από τη δημοσίευσή της, το διατασσόμενο όμως ανασταλτικό αποτέλεσμα τελεί υπό την αίρεση εκπλήρωσης όλων των τιθέμενων όρων της αναστολής, κατ’ άρθρο 1000 εδ. γ’ ΚΠολΔ, το αργότερο έως το χρονικό σημείο που έχει ορισθεί για την έναρξη του πλειστηριασμού. Διαφορετικά παύει η ισχύς της απόφασης και χωρεί πάλι επίσπευση του πλειστηριασμού. Για τη συνέχιση του πλειστηριασμού δεν απαιτείται γνωστοποίηση της λήξης της αναστολής στα όργανα της εκτέλεσης.Διατάξεις: άρθρα 394, 933, 934 [παρ. 1γ’, 2], 938, 939, 973 [παρ. 2, 3], 1000...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.