ΠΠρΑθ 1101/2012 [Τέλος ηλεκτροδότησης ακινήτων/προστασία καταναλωτών]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2012, Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ενώσεις καταναλωτών κλπ στράφηκαν κατά της ΔΕΗ για να μην πληρώνουν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ το τέλος ηλεκτροδότησης ακινήτων, που επιβλήθηκε με το άρθρο 43 του Ν 4021/2011. Η απόφαση υποχρεώνει τη ΔΕΗ α) να μην διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές που δεν καταβάλουν το επίδικο τέλος ηλεκτροδότησης, β) να δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους και γ) να μην υπολογίζει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος το επίδικο τέλος.Διατάξεις: άρθρα 10 Ν 2251/1994, 53 Ν 4021/2011 [...] Στην κρίση του Δικαστηρίου υπόκεινται η από 27.10.2011 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 195279/2155/2011 αγωγή, η από 20.12.2011 προσεπίκληση αναγκαίου ομοδίκου και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 231411/2457/2011, η ασκηθείσα στο ακροατήριο με τις από 26.1.2012 προτάσεις πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της προσεπικαλούσας και η ασκηθείσα στο ακροατήριο με τις από 25.1.2012 προτάσεις πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των εναγόντων, οι οποίες πρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας (άρθρο 31 παρ. 1, 741, 752 παρ. 2 ΚΠολΔ) και της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 246 ΚΠολΔ. Την επιδιωκόμενη δικαστική προστασία των καταναλωτών χαρακτηρίζει ο Ν 2251/1994, ως συλλογική, διότι αποβλέπει στην προστασία περισσοτέρων ατόμων, τα οποία ως σύνολο αποτελούν φορείς συλλογικών εννόμων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.