ΠΠρΑθ 2284/2014 [Προσβολή προσωπικότητας ανώνυμης εταιρίας διά του Τύπου](παρατ. Κ. Βούλγαρη)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 6/2014, Ιούνιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προσβολή προσωπικότητας ανώνυμης εταιρίας διά του Τύπου κατά την έκφανση της πίστης, της φήμης, της εμπορικής πίστης και του επιχειρηματικού μέλλοντός της. Χρηματική ικανοποίηση σε αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία από την παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητάς της από δηλώσεις και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις του εναγόμενου βουλευτή. Η ανακοίνωση, ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλον, γεγονότος που μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψή του μπορεί να γίνει και υπό τον τύπο υποψίας ή υπαινιγμού ή με τη θέση ερωτήματος ή ευθέως ως συμπέρασμα από ορισμένα στοιχεία τα οποία ο ανακοινώνων γνωρίζει ή διατείνεται ότι γνωρίζει ή με εκφράσεις που δηλώνουν αμφιβολίες ή επιφυλάξεις του ισχυριζομένου. Μη δεκτή η ένσταση δικαιολογημένου συμφέροντος (367 παρ. 1γ' ΠΚ).Διατάξεις: άρθρα 57, 59, 298, 299, 914, 920, 932 ΑΚ, 216 ΚΠολΔ, 361-364, 367 ΠΚ Με την από 21.6.2012 και με αριθμό .../2012 κλήση της ενάγουσας νόμιμα φέρεται προς συζήτηση η από 15.7.2011 και με αριθμό κατάθεσης .../2011 αγωγή της, κατόπιν αναβολής από την αρχικώς προς τούτο προσδιορισθείσα δικάσιμο της 16.5.2013. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 59 και 914 ΑΚ, σε περίπτωση παράνομης προσβολής της προσωπικότητας, ο προσβληθείς με πράξη, η οποία συνεπάγεται μειωτική διαταραχή αυτής σε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.