ΠΠρΣπάρτης 52/2013 [Συμβατική υπαναχώρηση]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2014, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Παρόλο που αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι υπαναχώρησαν από τη σύμβαση έργου και συνεπώς αποσβέστηκαν οι πηγάζουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις τους για παροχή, έχοντας αμοιβαία υποχρέωση να αποδώσουν τις παροχές που είχαν λάβει ως τότε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 389 παρ. 2 ΑΚ, εντούτοις η ενάγουσα εμφάνισε τις επίδικες επιταγές στην πληρώτρια τράπεζα, με αποτέλεσμα την σφράγισή τους, αφού ήταν ακάλυπτες. Δεκτή η ένσταση της εναγόμενης εταιρίας, απορρίφθηκε η αγωγή, επειδή η ενάγουσα εταιρία ενήργησε κακόπιστα, επιδιώκοντας την πληρωμή του ποσού των επίδικων επιταγών, παρά τα ανωτέρω.Διατάξεις: άρθρα 281, 288, 300, 389, 914 ΑΚ [...] Η ενάγουσα, με την υπό κρίση αγωγής της, εκθέτει ότι ο εναγόμενος εξέδωσε με πρόθεση στη Σπάρτη την 31.12.2008 τις αναφερόμενες αναλυτικά στο δικόγραφο τέσσερις (4) έγκυρες τραπεζικές επιταγές της τράπεζας ... A.E., συνολικού ποσού 200.000 ευρώ (50.000 ευρώ έκαστη), των οποίων τυγχάνει νόμιμη κομίστρια και οι οποίες αν και εμφανίστηκαν εμπρόθεσμα από αυτήν στην πληρώτρια τράπεζα, εντούτοις δεν πληρώθηκαν, όπως αυτό βεβαιώθηκε επ’ αυτών από την τράπεζα, ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων στον λογαριασμό του αντιδίκου της. Ότι λόγω της αδικοπρακτικής αυτής συμπεριφοράς του αντιδίκου της υπέστη ζημία ισόποση με το ποσό των επιταγών, η οποία οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του τελευταίου, καθώς εξέδωσε τις ανωτέρω...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.