ΑΠ 764/2013 [Ανακοπή ερημοδικίας - Έννοια ανώτερης βίας]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2014, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Έννοια δικονομικής ανώτερης βίας κατά το περιεχόμενό της και διαφορές αυτής, ως προς τα αποτελέσματα, από την ανώτερη βία του ουσιαστικού δικαίου. Γεγονός δικονομικής ανώτερης βίας αποτελεί για τον ερημοδικασθέντα διάδικο η αιφνίδια ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, εξαιτίας της οποίας αυτός δεν μπόρεσε να ενεργήσει διαδικαστική ή εξώδικη πράξη ή να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την ανάθεση σε άλλο δικηγόρο της εκτέλεσης της εν λόγω πράξεως. Δεν πιθανολογήθηκε ότι υφίστατο ανώτερη βία για τους ανακόπτοντες, γεγονός δηλαδή, το οποίο να συνεπάγονταν αντικειμενικά την παρακώλυση της εκπροσωπήσεώς τους κατά τη συζήτηση της αναψηλάφησης, διότι η επικαλούμενη ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, δεν καθιστούσε αδύνατη τη σύνταξη προτάσεων, ούτε καθιστούσε αδύνατη την ανάθεση της εκπροσώπησής τους σε άλλο δικηγόρο.Διατάξεις: άρθρο 501 ΚΠολΔ [...] Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 501 ΚΠολΔ ανακοπή κατά απόφασης που έχει εκδοθεί ερήμην επιτρέπεται και αν εκείνος που δικάστηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας. Ως ανώτερη βία νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του διαδίκου που ερημοδικάστηκε ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί ούτε με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.