ΜΠρΖακυνθ 153/2013 [Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2014, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης. Η πιθανολόγηση ανεπανόρθωτης βλάβης από την ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, ως προϋπόθεση της χορήγησης αναστολής, έχει την έννοια της βλάβης που επέρχεται με την ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία με την ανατροπή στη συνέχεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν αποκαθίσταται. Κατάσχεση περισσοτέρων ακινήτων με την ίδια έκθεση κατάσχεσης. Μη τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας, ως λόγος ανακοπής και ειδικότερα διότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία της δημοσίευσης της κατασχετήριας έκθεσης, παράλειψη, η οποία επιφέρει ακυρότητα των πράξεων πλειστηριασμού στο σύνολό τους. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης του λόγου της ανακοπής. Χορήγηση αναστολής.Διατάξεις: άρθρα 933, 934, 938 [παρ. 1, 3], 960, 964, 999, 1001 [παρ. 2] ΚΠολΔ [...] Kατά τη διάταξη του άρθρου 938 παρ. 1 ΚΠολΔ, για τη χορήγηση της αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης, απαιτείται συμπλεκτικώς η συνδρομή τριών αυτοτελών προϋποθέσεων, ήτοι: α) Η, προηγούμενη ή σύγχρονη με την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, άσκηση της κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ (ή της κατ’ άρθρο 936 ΚΠολΔ) ανακοπής. Η εν λόγω ανακοπή αποτελεί περίπτωση ανακοπής των άρθρων 583 επ. ΚΠολΔ, ήτοι ένδικο βοήθημα (ΑΠ 1470/2005 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ»), το οποίο ασκείται κατά τις, περί ασκήσεως της αγωγής, διατάξεις (άρθρο 585 παρ. 1 ΚΠολΔ). Επομένως, ως άσκησή της νοείται η κατάθεση και η επίδοσή της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.