ΕιρΣικυώνος 38/2014 [Μη τήρηση εκ μέρους του οφειλέτη των υποχρεώσεων άρθρου 9 παρ. 2 Ν 3869/2010 - Καταγγελία της πιστώτριας και αποδέσμευση αυτής από τη δικαστική ρύθμιση](παρατ. Αθ. Κρητικός)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2015, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δυνατότητα ανάκλησης ή μεταρρύθμισης αποφάσεων που αφορούν στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν 3869/2010 αφορά στο δικαίωμα του πιστωτή να κινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης μόνο κατά της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που εξαιρέθηκε από τη ρευστοποίηση. Έννοια «καταγγελίας». Για να καταγγελθεί η δικαστική ρύθμιση θα πρέπει ο οφειλέτης να καθυστερεί την πληρωμή τουλάχιστον τεσσάρων δόσεων. Η αιτούσα έχοντας υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν 3869/2010, ουδέν ποσόν κατέβαλε από τις δόσεις που έπρεπε να καταβάλει προς διάσωση της πρώτης κατοικίας της. Επικαλούμενη μεταβολή των πραγματικών περιστατικών, ζητά λόγω μεταβολής της περιουσιακής της κατάστασης, τη μεταρρύθμιση της απόφασης. Κρίθηκε ότι, με τη γενομένη εκ μέρους της καθ’ ης πιστώτριας, καταγγελία της δικαστικής ρύθμισης των χρεών της αιτούσας, η καθ’ ης έχει αποδεσμευθεί από τη δικαστική ρύθμιση, της οποίας η αιτούσα αιτείται την μεταρρύθμιση. Απορρίπτεται η αίτηση.Διατάξεις: άρθρα 8 [παρ. 4], 9 [παρ. 2] Ν 3869/2010 [...] Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 4 του Ν 3869/2010 και 758 ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι εκδοθείσες κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας οριστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν με αίτηση διαδίκου μετά τη δημοσίευση τους να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.