ΜΠρΑθ 7443/2015 [Κατάθεση σε συμπλεκτικό ή αδιαίρετο ή ενωμένο λογαριασμό](παρατ. Ελ. Χριστιανοπούλου)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2015, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατάθεση σε συμπλεκτικό ή αδιαίρετο ή ενωμένο λογαριασμό. Αποτελεί ειδικότερη μορφή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, με τον ειδικό συμβατικό όρο ότι για τη χρήση της απαιτείται η σύμπραξη όλων των συνδικαιούχων. Με τη σύμβαση της κατάθεσης δημιουργείται ενοχικός δεσμός μεταξύ τράπεζας και συνδικαιούχων και ενοχικός δεσμός μεταξύ των συνδικαιούχων (κοινωνία δικαιώματος). Κάθε κοινωνός μπορεί να έχει αξίωση έναντι των λοιπών να συμπράξουν στη χρήση του συμπλεκτικού λογαριασμού (ΑΚ 787). Καταδίκη του μη συμπράττοντος συνδικαιούχου σε δήλωση βουλήσεως (ΚΠολΔ 949). Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.Διατάξεις: άρθρα 787 ΑΚ, 1, 2, 4 Ν 5638/1932 [...] Σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και ειδικότερα κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 επ. του Ν 5638/1932, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων του ΝΔ 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 124 Δα του ΝΔ 118/1973 σε συνδυασμό με το άρθρο 111 του τελευταίου, το άρθρο 117 του ΕισΝΑΚ και το άρθρο 2 παρ. 1 της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» επιτρέπεται η κατάθεση από έναν ή περισσότερους μαζί στο όνομα και σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό των καταθετών και άλλων τρίτων προσώπων, υπό τον όρο ότι του λογαριασμού από την κατάθεση αυτή μπορεί να γίνει χρήση είτε από έναν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.