Ειρ Ναυπλίου 363/2014 [Εξαίρεση από την εκποίηση της επικαρπίας, επί της κύριας κατοικίας - Περιορισμένη χρονικά, κατάσχεση του δικαιώματος άσκησης της επικαρπίας επί ετέρου ακινήτου](παρατ. Αθ. Κρητικός)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2015, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ρύθμιση χρεών των αιτούντων με μηνιαίες καταβολές επί τετραετία. Εξαίρεση από την εκποίηση, της επικαρπίας της αιτούσας επί της κύριας κατοικίας της. Επιβολή μηνιαίων καταβολών, προς διάσωσή της, ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής αξίας της επικαρπίας επί της κύριας κατοικίας της. Επιβολή περιορισμένης χρονικά, κατάσχεσης δικαιώματος άσκησης της επικαρπίας επί ετέρου ακινήτου, μετά το πέρας της τετραετούς ρύθμισης και καθ’ όλη την διάρκεια της δεκαετούς ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Ορισμός ως πρόσφορου μέσου για την αξιοποίηση του κατασχεμένου δικαιώματος της άσκησης της επικαρπίας της αιτούσας, μηνιαίας καταβολής που θα καταβάλλει αυτή, ως τεκμαρτό εισόδημα-μίσθωμα από την εκμίσθωση του ακινήτου αυτού.Διατάξεις: άρθρα 1-11 Ν 3869/2010 [...] Οι δύο ανωτέρω αιτήσεις πρέπει κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου να συνεκδικαστούν, διότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 246 του ΚΠολΔ, αφού με τις κρινόμενες αιτήσεις έκαστος εκ των αιτούντων (οι οποίοι είναι σύζυγοι) αιτείται τη ρύθμιση των επίδικων οφειλών του με βάση το Ν 3869/2010 και άρα οι αιτήσεις στηρίζονται σε όμοια κατά τα ουσιώδη τους στοιχεία πραγματικά περιστατικά, με δεδομένο ότι για τη ρύθμιση των οφειλών με βάση το Ν 3869/2010 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα και των δύο αιτούντων, ενώ επιπλέον δια των κρινόμενων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.