Στ. Πανταζόπουλος, Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του N 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2016, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Περίληψη: Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στις νομοθετικές τροποποιήσεις που εισάγει ο Ν 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Ορισμένες από τις αλλαγές που παρατηρούμε είναι η έκδοση διαταγής πληρωμής, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικού δικαίου διαφορά. Ενόψει όμως της εκ του Ν 4329/2015 ρύθμισης της έκδοσης διαταγής πληρωμής για αξίωση από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής από το Μονομελές Διοικητικό Εφετείο, η εν λόγω μεταρρύθμιση καθίσταται αλυσιτελής. Επιπροσθέτως, είναι δυνατή και η έκδοση κατά κατοικούντων ή διαμενόντων στην αλλοδαπή, ενώ σημαντική είναι και η διάταξη της θεώρησης της συντέλεσης της επίδοσης της διαταγής πληρωμής κατά τον χρόνο που προβλέπει το δίκαιο του κράτους διαμονής του παραλήπτη ή κατά τον χρόνο της πραγματικής παραλαβής με αποτέλεσμα την πληρέστερη πραγμάτωση του δικαιώματος ακροάσεως του καθ΄ ου η διαταγή οφειλέτη. Ωστόσο, εισάγεται δυσμενώς διακριτική μεταχείριση εις βάρος των κατοίκων της ημεδαπής λόγω καθιέρωσης αυτοδίκαιης αναστολής της εκτελεστότητας στην περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά προσώπου που έχει άγνωστη διαμονή ή κατοικεί ή έχει έδρα στο εξωτερικό ακόμη κι όταν η εκτέλεση θα γίνει επί περιουσιακών στοιχείων ευρισκόμενων στην Ελλάδα. Παράλληλα, εισήχθησαν και νομοθετικές τροποποιήσεις αφορούσες τη δίκη της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής. Επανήλθε η ρύθμιση της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας του δικαστηρίου της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.