ΑΠ 97/2015 [Κλήτευση μη εμφανιζόμενου κατά την αρχική δικάσιμο διαδίκου στη μετ’ αναβολή δικάσιμο]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2016, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στη μετ' αναβολή δικάσιμο απαιτείται νέα, νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση με αυτοτελές δικόγραφο νέας κλήσης που γίνεται με επίδοση της πράξης προσδιορισμού και κλήση από εκείνον που επισπεύδει τη συζήτηση, εάν κατά την αρχική δικάσιμο κατά την οποία χώρεσε η αναβολή δεν είχε κλητευθεί νόμιμα να παρασταθεί και δεν παραστάθηκε καθόλου ο μεταγενέστερα μη εμφανιζόμενος διάδικος. Συνεπώς, δεν ισχύει ως κλήτευση η εκ του πινακίου της αρχικής δικασίμου δοθείσα αναβολή ούτε αρκεί η επίδοση της βεβαίωσης του γραμματέα της έδρας για την αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης, η οποία επίδοση, ωστόσο, καλύπτει οποιαδήποτε έλλειψη νόμιμης κλήτευσης στην περίπτωση αναβολής εκδίκασης υπόθεσης για την οποία συμφωνήθηκε οι διάδικοι να μην παραστούν κατά την εκφώνηση. Μη λήψη υπόψη όλων των προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων δημιουργεί λόγο αναίρεσης του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολΔ.Διατάξεις: άρθρα 226 [παρ. 1 εδ. 3 και 4], 242 [παρ. 2 τελευταίο εδάφιο], 335, 338 – 341, 568, 576 [παρ. 1, 2, 3], 559 αρ. 11 περ. γ'] ΚΠολΔ [...] Από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ. 1, 2 και 3 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν κάποιος από τους διαδίκους δεν εμφανισθεί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, ή εμφανισθεί και δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.