ΑΠ Ολ 1/2016 [Αναλογική εφαρμογή διατάξεων περί αναγκαστικού πλειστηριασμού στον εκούσιο πλειστηριασμό λόγω του ανέφικτου ή του ασύμφορου της αυτούσιας διανομής]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2016, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κανόνες ουσιαστικού δικαίου, επί παραβάσεων των οποίων ιδρύεται ο υπ' αριθ. 1 αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 ΚΠολΔ αποτελούν κι ορισμένοι δικονομικοί κανόνες, οι οποίοι δεν ρυθμίζουν τη διαδικασία αλλά το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης θεμελιώνοντας την κριθείσα έννομη σχέση. Ένας τέτοιος κανόνας είναι και η διάταξη του άρθρου 492 ΚΠολΔ που ρυθμίζει την τύχη της υποθήκης και του ενέχυρου επί αυτούσιας διανομής κοινού ακινήτου. Με τον ίδιο λόγο αναίρεσης ελέγχεται και η παράλειψη του δικαστηρίου να προβεί σε ανάλογη εφαρμογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου παρά την ύπαρξη κενού στη ρύθμιση του νόμου ή η εσφαλμένη εφαρμογή του κανόνα όταν αυτός εφαρμόζεται αναλόγως παρόλο που δεν συνέτρεχαν τέτοιοι όροι. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων περί αναγκαστικού πλειστηριασμού στον εκούσιο πλειστηριασμό λόγω του ανέφικτου ή του ασύμφορου της αυτούσιας διανομής είτε αυτός γίνεται με διάταξη νόμου είτε με δικαστική απόφαση είτε με συμφωνία των μερών. Ο υπάλληλος επί του πλειστηριασμού υποχρεούται να παρακαταθέσει υπέρ της προσεπικληθείσας και αναγκαστικά παρεμβάσας προσημειούχου δανείστριας τράπεζας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ασφαλιζόμενο ποσό από το εκπλειστηρίασμα των βεβαρημένων επίκοινων ακινήτων, ώστε αυτή να ικανοποιηθεί μετά την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησής της. Πλημμέλεια εφετείου καθώς δεν δέχθηκε στη δίκη περί διανομής την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 492 παρ. 3 ΚΠολΔ και στη νομοθετικά αρρύθμιστη περίπτωση της πώλησης του κοινού ακινήτου με πλειστηριασμό, με την απόρριψη ως μη νομίμου του επικουρικού αιτήματος της κύριας παρέμβασης της τράπεζας. Συνεπώς, οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι (ενυπόθηκοι ή προσημειούχοι ή ενεχυρούχοι) δανειστές που προσεπικαλούνται υποχρεωτικά στη δίκη περί διανομής και ασκούν κύρια παρέμβαση, απολαμβάνουν ισοδύναμης προστασίας είτε διαταχθεί αυτούσια διανομή είτε πλειστηριασμός του κοινού, η οποία προστασία επιβάλλει την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 492 παρ. 3 ΚΠολΔ για την κάλυψη του νομοθετικού κενού που υπάρχει ως προς τη ρύθμιση της τελευταίας περίπτωσης.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.