ΕιρΑιγιαλείας 19/2016 [Η προϋπόθεση της έλλειψης του δόλου ως στοιχείου του ουσιαστικώς βασίμου της αγωγής του Ν 3869/2010]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2016, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η αίτηση του Ν 3869/2010 «ρύθμιση χρεών» απορρίπτεται ως ουσιαστικά αβάσιμη, εάν ο αιτών περιήλθε με δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Έκφανση της προϋπόθεσης του δόλου αποτελεί η δόλια παραπλάνηση των πιστωτών από τον αιτούντα, ως προς την πιστοληπτική του ικανότητα και την ικανότητά του να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Η δολιότητα δεν συνίσταται μόνο στην ανάληψη υποχρεώσεων, των οποίων η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά και στην πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Ωστόσο, ας σημειωθεί ότι οι τράπεζες ως πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική κατάσταση (δανειακές υποχρεώσεις) των υποψηφίων πελατών – οφειλετών τους.Διατάξεις: άρθρα 1 [παρ. 1], 4 [παρ. 4] Ν 3869/2010, 739 επ. ΚΠολΔ [...] Με την υπό κρίση αίτηση (αρ. καταθ. .../2013) η αιτούσα επικαλουμένη ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί με βάση τις διατάξεις του Ν 3869/3020 «ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις»: α. να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή να τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν 3869/2010, με τη συγκατάθεση των πιστωτριών ανώνυμη τραπεζικών εταιριών, ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, άλλως και όλως επικουρικά να διαταχθεί η ρύθμιση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.