ΤρΕφΑθ 1427/2015 [Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης – Αοριστία αγωγής – Αντικατάσταση αιτιολογίας – Έννομο συμφέρον άσκησης έφεσης – Πλαστό συμβολαιογραφικό έγγραφο]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2016, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης. Το εφετείο έχει ως προς την αγωγή την ίδια εξουσία που είχε και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και μπορεί να εξετάσει οίκοθεν το ορισμένο, απαράδεκτο ή νόμω αβάσιμο της αγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν καθίσταται χειρότερη η θέση του εκκαλούντος. Διεκδικητική αγωγή ακινήτου που στηρίζεται σε κληρονομική διαδοχή. Αοριστία. Δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, αλλά ούτε και με την εκτίμηση των αποδείξεων. Αν πρωτοδίκως η αγωγή απορρίφθηκε ως αόριστη και εκκαλεί την απόφαση ο ενάγων, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να την απορρίψει ως απαράδεκτη και αντιστρόφως με απλή αντικατάσταση της αιτιολογίας της εκκαλουμένης, διότι η απόρριψη της αγωγής με εναλλαγή του ενός από τους δύο τυπικούς λόγους στη θέση του άλλου δεν άγει σε διαφορετικό κατά αποτέλεσμα διατακτικό. Η ενάγουσα έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που απέρριψε τις κύρια σωρευθείσες αιτήσεις της αγωγής της, οι οποίες αποτελούν διάφορες οπωσδήποτε αξιώσεις και άρα αντικείμενο δίκης, αλλά δέχθηκε το επικουρικώς σωρευθέν αίτημα αυτής, διότι σε καθε μία περίπτωση είναι διαφορετική η αντικειμενική ενέργεια του δεδικασμένου. Πλαστό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Περιστατικό που βεβαιώνεται στο συμβόλαιο, όπως η ικανότητα όρασης του συμβαλλομένου, την αλήθεια του οποίου όφειλε να διαπιστώσει ο συμβολαιογράφος, αποδεικνύεται πλήρως, επιτρέπεται, όμως, ακόμη και η απλή ανταπόδειξη, χωρίς να απαιτείται η προσβολή του εγγράφου ως πλαστού. Ο συμβολαιογράφος διαπράττει ψευδή βεβαίωση περιστατικού (πλαστογραφία) αν από πρόθεση παραλείψει την καταχώριση αυτού που υποπίπτει στην αντίληψή του και που μπορεί να επηρεάσει κατά τον νόμο το κύρος της από αυτόν βεβαιούμενης δήλωσης.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.