ΠΠρΠειρ 437/2016 [Το έννομο συμφέρον του τριτανακόπτοντος ως αυτοτελής διαδικαστική προϋπόθεση]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2016, Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απαραίτητη προϋπόθεση της τριτανακοπής είναι η ύπαρξη τρίτου και τρίτος θεωρείται, αυτός που δεν υπήρξε διάδικος ως υποκείμενο της διαδικασίας, αφού δεν έλαβε μέρος στη δίκη ή δεν προσκλήθηκε σε αυτήν ή δεν ανακοινώθηκε η δίκη σε αυτόν, πριν από την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο. Έτσι, ο τρίτος τριτανακόπτει την εκδοθείσα οριστική απόφαση, ως βλάπτουσα ή εκθέτουσα σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του και δικαιούται να ζητήσει την ως προς αυτόν ακύρωση ή κήρυξη του ανενεργού της. Για την άσκηση της τριτανακοπής απαιτείται έννομο συμφέρον προς τούτο του τριτανακόπτοντος, το οποίο αποτελεί όρο του παραδεκτού αυτής, λειτουργώντας ως αυτοτελής διαδικαστική προϋπόθεση. Ο τρίτος πρέπει να επικαλείται το έννομο συμφέρον και να εκθέτει με σαφήνεια αυτό για τη δικαιολόγηση της προσβολής της απόφασης. Αυτεπάγγελτη εξέταση από το Δικαστήριο της συνδρομής του εννόμου συμφέροντος. Η νομολογία δε και μέρος της θεωρίας δέχεται ότι το έννομο συμφέρον πρέπει να υπάρχει κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Είναι έννομο το συμφέρον, όταν με την άσκηση της τριτανακοπής προστατεύονται τα συμφέροντα που αναγνωρίζονται από τον νόμο και είναι άξια προστασίας και όχι όταν κατευθύνονται στην ικανοποίηση άλλων σκοπών, εκτός του πλαισίου άσκησής της. Πρέπει, επίσης, για την προστασία με την τριτανακοπή να υπάρχει λόγος, που να την δικαιολογεί, δηλαδή αντικειμενικά θα πρέπει να είναι πρόσφορη για την επέλευση της επιδιωκόμενης συγκεκριμένης συνέπειας, ώστε να προασπίζονται τα συμφέροντα του τρίτου, που επιδιώκει την άρση της βλάβης του, ενώ το δικαίωμα του τρίτου, πρέπει να είναι κεκτημένο και απαιτητό κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Τέλος, η απόφαση επί της τριτανακοπής είναι αναγνωριστική και δεν επακολουθεί άλλη διαδικασία, όπως στην περίπτωση που η απόφαση εξαφανίζεται με ένδικο μέσο. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει το δικόγραφο της τριτανακοπής.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.