Ι. Πιτσιρίκος, Το καθεστώς (α-)φερεγγυότητας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (solvency II)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2017, Δεκέμβριος 2017

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ιωάννης Ε. Πιτσιρίκος,   ΔΝ, Δικηγόρος Περίληψη: Η κατάργηση του ΝΔ 400/1970 με το άρθρο 278 § 1 του N 4364/2016 - Ratio η δημιουργία νέων κανόνων εποπτείας: κανόνες που προβλέπουν κυρίως τις απαιτήσεις φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το σύστημα διακυβέρνησής τους, καθώς και τις απαιτήσεις διαφάνειας της αγοράς (market transparency) και δημόσιας πληροφόρησης. Οι τρεις Πυλώνες λειτουργίας της SOLVENCY II. Α΄ΠΥΛΩΝΑΣ: Πυλώνας σχετικός με τις ποσοτικές απαιτήσεις. Έννοια και τρόπος υπολογισμού της Βασικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας. Η διάθεση βασικών ίδιων κεφαλαίων για την κάλυψη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και οι επενδύσεις περιουσιακών στοιχείων με βάση την αρχή του συνετού επενδυτή. Β΄ΠΥΛΩΝΑΣ: Πυλώνας σχετικός με τις πoιοτικές απαιτήσεις: το σύστημα κρατικής εποπτείας και η εταιρική διακυβέρνηση. Η δυνατότητα της Εποπτικής Αρχής να επεμβαίνει στη διαχείριση του κινδύνου. Γ΄ ΠΥΛΩΝΑΣ: H δημόσια πληροφόρηση (δημοσιοποίηση πληροφοριών προς το ευρύ κοινό) και η παροχή πληροφοριών προς την Εποπτική Αρχή και προς την EIOPA για την εξυπηρέτηση εποπτικών αναγκών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η εκτίμηση του κινδύνου, στον οποίο βασίζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ή οι απαιτήσεις φερεγγυότητας, σε συνάρτηση με τη συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης. Ι. Εισαγωγή στο αντικείμενο της έρευνας Με τον N 4364/2016 [1] υιοθετείται ένα νέο μοτίβο εκτίμησης φερεγγυότητας για τις ασφαλιστικές και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.