Α. Χαλκιά, Οι επιπτώσεις της εγκληματικής βίας* στην ένταξη προσφύγων και μεταναστών

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1-2/2018, Ιανουάριος 2018

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δρος Αναστασίας Χαλκιά, Κοινωνιολόγου-Εγκληματολόγου, Διδάσκουσας στο διατμηματικό ΠΜΣ "Media in Refugee / Migration Flows", Πανεπιστήμιο Αθηνών / Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η ένταξη προσφύγων και μεταναστών είναι μια δυναμική, σταδιακή και αμφίδρομη διαδικασία που περιλαμβάνει διακριτές αλλά και αλληλένδετες νομικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις. Απαιτεί προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη , συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας των προσφύγων να προσαρμοστούν στην κοινωνία υποδοχής και της αντίστοιχης ετοιμότητας της κοινωνίας υποδοχής να καλωσορίσει τους πρόσφυγες / μετανάστες και να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός διαφορετικού πληθυσμού . Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές ένταξης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες της εγκληματικής βίας, τόσο από την πλευρά της θυματοποίησης όσο και της εγκληματικότητας, προκειμένου να θεμελιωθεί ή / και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή . Integration of refugees and migrants is a dynamic, gradual and two-way process involving distinct but interlinked legal, economic, social and cultural dimensions.It requires efforts by all stakeholders, including the readiness of refugees to adapt to the host society and the readiness of the host society to welcome refugees / migrants and to meet the needs of a different population. In this context, integration policies have to take into account the implications of criminal violence, both from the aspect of victimization...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.